Category: Cestování a dovolená

Září 17th, 2018 redaktor: Romana Březovská

Také se vám už stalo, že dovolená neodpovídala slibům cestovní kanceláře? Místo na moře jste se z hotelového pokoje dívali sousedům na neuklizený dvůr, na stěnách koupelny byla plíseň, místo vlastního WC jste museli používat společné na chodbě, po celou dobu pobytu vás obtěžoval nepříjemný zápach apod.? Pokud cestovní kancelář nedodržela, co vám slíbila, pak si to nenechte líbit a všechny prohřešky u cestovky reklamujte a požadujte po ní náhradu.

Díky novému občanskému zákoníku, který platí od 1. ledna 2014, můžete od cestovní kanceláře požadovat náhradu za tzv. újmu z narušené dovolené v podstatě za všechno. Kromě slevy z ceny zájezdu můžete získat peníze i za to, že jste se na dovolené museli omezit nebo že zájezd, se kterým jste počítali a těšili se na něj, se z důvodů na straně pořadatele nakonec vůbec nekonal a vy jste už neměli šanci najít si za něj adekvátní náhradu. Cílem úpravy tohoto zákona bylo posílit postavení klientů, aby si cestovní kanceláře musely dávat větší pozor na to, co nabízejí ve svých katalozích nebo na webových stránkách, a jaká je pak realita.

Na co máte jako klient nárok

„Přestože v novém občanském zákoníku není přesně stanoveno, jak vysoké odškodné by vám měl pořadatel zájezdu v konkrétním případě vyplatit, obecně platí, že se výše náhrady odvíjí od ceny zájezdu, jeho délky, rozsahu či intenzity porušení povinností ze strany cestovní kanceláře,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení společnosti Provident Financial Ivana Minaříková s tím, že svou roli při posuzování bude mít ale i účel dovolené nebo osobní význam zájezdu pro klienta. K jednotlivým případům tak musejí cestovky přistupovat individuálně.

Sleva z ceny

Bude se odvíjet od rozsahu a trvání reklamované vady. „Pokud na ni upozorníte pořadatele zájezdu přímo na místě, je povinen zjednat nápravu, a to ve lhůtě, kterou mu stanovíte. Pokud se tak nestane, nebo pořadatel nápravu dokonce odmítne, můžete zjednat nápravu sami a pořadatel vám pak bude muset všechny vynaložené náklady uhradit. Jako příklad lze uvést například zajištění ubytování v dražším hotelu s dražšími službami oproti původní domluvě. Pořadatel zájezdu je vám pak povinen finanční rozdíl uhradit,“ vysvětluje dále Ivana Minaříková z Providentu.

Jaké slevy lze požadovat

Pro představu, na jakou výši odškodného byste mohli mít v případě reklamace zájezdu nárok, je možné vycházet z ITQ International Travel Quality – Mezinárodní standard kvality cestovních služeb (tabulka dostupná na: http://www.travel2002.cz/pdf/ITQ_2017.pdf) nebo z tzv. frankfurtské tabulky slev (tabulka k nahlédnutí na http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf), podle nichž se některé cestovní kanceláře při posuzování náhrady škody řídí i u nás. Jsou rozděleny do několika částí dle typu reklamované služby. V úvahu jsou přitom brány především závažnější nedostatky. Slevy jsou v tabulce většinou uvedeny v určitém rozpětí a zpravidla se přihlíží k intenzitě vady na základě každého jednotlivého případu.

Podle tabulek byste tak mohli mít nárok např. na:

• 15-25 % z ceny zájezdu při absenci bezbariérového přístupu,

• 15 % v případě chybějícího WC na pokoji,

• 10-25 % za jiný než smluvený hotel (podle vzdálenosti),

• 5-10 % v případě absence slíbeného výhledu na moře apod.

Aby byly vaše nároky oprávněné, je potřeba je mít písemně v uzavřené smlouvě! 

Prohřešky je potřeba zdokumentovat

Pro úspěšnou reklamaci zájezdu je důležité mít důkazy o vadě, abyste ji mohli cestovní kanceláři či organizátorovi zájezdu prokázat. Mezi nejlepší důkazy patří fotografie (např. špinavého pokoje, plísně na stěnách, štěnic lezoucích po postelích…) či účtenky (např. od taxíků či jiné náhradní přepravy, kterou jste si sami museli obstarat a zaplatit oproti původní domluvě).

Na vady, které nelze nafotit (např. nesnesitelný zápach po celou dobu pobytu, zvýšený noční hluk apod.), budete potřebovat svědky – např. další účastníky zájezdu, hotelové hosty apod.

Na reklamaci máte jen měsíc

Na zjištěnou vadu zájezdu byste měli pořadatele zájezdu upozornit bez zbytečného otálení – nejlépe ihned na místě. „Jako klient máte dokonce povinnost nahlásit zjištěné vady okamžitě. Pokud se nedočkáte náhradního plnění či odstranění závady, případně to není z nějakého důvodu možné např. kvůli nepřítomnosti delegáta, je potřeba sepsat reklamační protokol a doplnit ho pořízenou fotodokumentací. Své právo na slevu z ceny zájezdu musíte uplatnit nejpozději do 30 dnů od skončení zájezdu, a to písemně (nejlépe doporučeně poštou). V reklamaci je potřeba specifikovat, jaké odškodnění si představujete a také očekávaný termín nápravy,“ vypočítává I. Minaříková z Providentu a dodává: „Pokud bude váš nárok písemně prokazatelný nejlépe v uzavřené smlouvě nebo v katalogu či na webových stránkách cestovní kanceláře, máte velkou šanci na vrácení alespoň části vynaložených finančních prostředků.“

Zapamatujte si:

• Reklamaci vady zájezdu byste měli uplatňovat bez zbytečného otálení nejlépe přímo na místě. Nejpozději pak do měsíce od návratu z dovolené.

• Pokud má zájezd vadu, kterou u cestovní kanceláře bez odkladu reklamujete, máte právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu.

• Nově máte nárok kromě náhrady škody i na náhradu újmy za narušení dovolené neboli radosti z dovolené.

• Nespoléhejte jen na dobré slovo cestovní kanceláře a snažte se mít co nejvíce podmínek uvedených přímo ve smlouvě, abyste se pak na ni mohli v případě nějakého nedostatku odvolat.

• Cestovní kanceláře často řeší nároky při vadách zájezdu s klienty mimosoudně dohodnutými slevami z ceny. Někdy se však „vytáčejí“ a nezbývá než se obrátit na soud.

Příklady oprávněných nároků:

• Nárok na odškodné máte třeba při zpoždění letu o více než čtyři hodiny, tedy pokud letadlo do cílového letiště doletí o více než čtyři hodiny později. Pokud bude ale zpoždění zapříčiněno tzv. mimořádnou událostí (špatným počasím, stávkou odborů, politickými nepokoji či srážkou s ptákem), tak nárok na kompenzaci nemáte.

• V případě chybějícího transferu z letiště nebo v případě několika přestupů namísto přímého spoje.

• Když během all inclusive dovolené v zahraničí onemocníte salmonelou (samozřejmě byste ale museli prokázat, že to bylo z důvodu stravy v hotelu – např. onemocnělo by stejnou nemocí více hostů).

• Hotel byl od pláže podstatně dál, než slibovala cestovní kancelář.

• V případě nedodržení slibu bezbariérového přístupu do hotelového pokoje – opět je lépe mít přímo ve smlouvě.

• Kvůli rozbitému hotelovému bazénu během pobytu.

• Kvůli chybějícímu výhledu z pokoje na moře – ovšem jen v případě, že jste ho měli uvedený i ve smlouvě.

Příklady neoprávněných nároků:

• Na odškodné nebudete mít nárok ale třeba v případě, že budete poukazovat na ztrátu radosti z dovolené, kterou budete odůvodňovat tím, že rodinu poštípali komáři.

• Kvůli nějaké chybějící vlastnosti zájezdu, která nebyla uvedena ve smlouvě nebo v prospektech (např. cestovka vám slíbila akvapark u hotelu a skutečnost pak byla jiná, ale protože jste to neměli ošetřeno smluvně, nemůžete po cestovce vymáhat kompenzaci).

• Odškodné nelze po cestovce požadovat ani na základě nějakého špatného zážitku – např. kvůli nepříjemné hádce s manželem, ale ani proto, že jste se nemohli koupat v moři kvůli špatnému počasí či moři plnému medúz nebo ohroženého tuleně (jedná se o faktory, které cestovka nedokáže ovlivnit).

• Náhradu újmy ale nemůžete požadovat ani za banální případy, jako je např. hodinové zpoždění letu.

Posted in Cestování a dovolená

Květen 30th, 2018 redaktor: Romana Březovská

Obliba adrenalinových zážitků každoročně stoupá. Mohou mít nejrůznější podobu, populární jsou však především ty, jež se dají prožít z výšky. Aktivity, jako jsou letecké zážitky, při kterých budete vyneseni až do oblak, nabízí zcela odlišné vnímání světa. Nehledě na to, že vám pěkně stoupne hladina adrenalinu a vy poznáte nepoznané. V drtivé většině jsou tyto okamžiky naprosto nezapomenutelné a možná v sobě objevíte i nové vášně.

Pokud už nějakou dobu uvažujete o seskoku padákem nebo o letu balónem, dnes se dozvíte něco málo o tom, jak tyto zážitky probíhají a jak je případně realizovat.

Vyhlídkový let balónem

Chcete-li se obrazně držet více při zemi a prozatím si netroufáte na tandemový seskok, ideální první krok představuje let balonem. Podívat se na svět z ptačí perspektivy je možné i z paluby horkovzdušného balonu. Užít si můžete klidný a bezpečný výlet spojený s výhledem do krajiny, třebas přímo nad místem vašeho bydliště. Lety balonem si lze dopřát prakticky po celé České republice. Proto není problém zajistit si jej v místě, kde se toužíte vnést do letové výšky, nechat se unášet větrem a pozorovat krásy naší země zcela odlišným a jedinečným způsobem. Výhodou je také fakt, že lety probíhají po celý rok s ohledem na příznivé počasí. Jsou vhodné téměř pro všechny věkové kategorie, z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy, děti mladší 8 let nebo o výšce méně než 140cm. Tento zážitek tedy může být rovněž skvělým dárkem pro páry, rodiny i jednotlivce.

Tandemový seskok padákem

Patříte mezi příznivce extrémních sportů? Tandemový seskok rozhodně musíte vyzkoušet. Jedná se o zážitek nejadrenalinovější, zároveň nejkrásnější. Pokud jej budete chtít absolvovat, nepotřebujete k této aktivitě nějaké zvláštní zkušenosti, stačí hlavně odvaha. Ještě před tím, než vystoupáte letadlem do požadované výšky, budete samozřejmě obeznámeni, jak se máte při seskoku chovat. A protože v tom nebudete sami, nýbrž s vámi seskočí zkušený instruktor, nemusíte se ničeho obávat. Volný pád je vzrušující a euforická zkušenost. Jsme si jistí, že zapomenete na okolní svět a budete vnímat pouze svůj vlastní pocit štěstí. Pravdou ale zůstává, že není vhodný pro všechny nátury. Pokud máte v úmyslu věnovat seskok padákem jako dárek, zvažte, zda je pro obdarovanou osobu vhodný. Mohou jej absolvovat i odvážné děti od 8 let.

O obou typech aktivit se dozvíte více informací na stránkách www.leteckezazitky.cz, kde si lze rovněž letecké zážitky zajistit.

Posted in Cestování a dovolená

Březen 16th, 2018 redaktor: Romana Březovská

Také máte pocit, že se opět zima strašně táhne a vy potřebujete dobít „baterky“? Jenže času a peněž nemáte nazbyt, přesto byste rádi alespoň na chvilku vypnuli a zbavili se zimní depky? Naprosto ideální řešení nabízí prodloužený víkend, nebo krátký pobyt tam, kde vás budou hýčkat, můžete relaxovat i aktivně prožívat volné dny. Navíc vše za pár korun! A to je přeci lákavá představa, není to tak?

Z wellness pobytů si nejde nevybrat

Krásné prostředí a úžasné podmínky pro odpočinek a odreagování nabízí wellness hotel ve středních Čechách. Tento komfortní hotelový areál má ve své nabídce několik výhodných pobytových balíčků za mimořádně výhodné ceny. Na své si přijdou partnerské dvojice, rodiny s dětmi, dámy, které chtějí vyrazit na dámskou jízdu, senioři, jednotlivci, sportovci, parta přátel, firmy, zkrátka všichni.

Nabídka wellness pobytů se mění dle sezóny, s tím, že vám v hotelu ochotně připraví i pobyt na míru.

Tady není prostor pro nudu

Equitana Hotel Resort má po celý rok pro své hosty i širokovou veřejnost z okolí připravenou širokou škálu wellness služeb i dalších aktivit, díky kterým odbouráte stres a nabijete se novou energii. Nechybí bazén, Jakuzzi vana, parní lázeň, finská a infra sauna, Kneippův chodník, solární louka, včetně odpočinkových zón. Zde budete mít dostatek prostoru pro kvalitní relax. K dispozici jsou také různorodé masáže, zajít si můžete na originální kosmetickou péči, pedikúru a manikúru.

Zajímavostí areálu je jízdárna s jezdeckou školou orientovanou převážně na parkurové ježdění a trénink začínajících jezdců. Pokud budete chtít aktivně odpočívat i jinak, nabízí se vám další možnosti, jako je bowling, biliard, laser shot, šipky, volejbal, nohejbal, minigolf, pétangue, kroket. Vypůjčit si lze horská kola, buginy, děti si vyhrají na dětském hřišti či trampolínách a součástí komplexu je i rybník, kde je možné chytat ryby. Vyžití je nespočet, nehledě na to, že můžete vyrazit i do přírody a personál vám ochotně zajistí na přání další jiné sportovní, kulturní a adrenalinové aktivity.

V rámci wellness pobytů je vstup do SPA centra zdarma a každý balíček má navíc nastaveny další individuální služby. Samozřejmostí je ubytování v komfortně a moderně vybavených pokojích, apartmánech a chalupě. Strava je zajištěna v místní stylové restauraci, kde vaří českou i světovou kuchyni. Pro konkrétní složení pobytových balíčků doporučujeme vždy shlédnout aktuální nabídku.

Ceny jsou velice příznivé, takže se určitě musíte podívat na jednotlivé akční balíčky. Pak už jen stačí zarezervovat termín vašeho pobytu a po příjezdu si maximálně užít všeho, co se vám nabízí. Jsme si jistí, že odjíždět budete s pocitem blaha a odpočatí.

Posted in Cestování a dovolená

Leden 23rd, 2018 redaktor: Romana Březovská

Každý z prostorů v bytě je neméně důležitý a v celkovém pojetí se podílí na určité harmonii a vyznění interiéru. Proto bychom měli všem místnostem věnovat náležitou péči při jejich zařizování. V dnešní době je jednou z podceňovaných částí bytu jídelna, případně její kout. V malých bytech ji často postrádáme, stolujeme v kuchyni, anebo dokonce na konferenčním stolku v obýváku. Vymezte ale pro toto praktické vybavení prostor. Jde to, když k tomu máte ten správný nábytek. A jaké jsou aktuální trendy? Na to se zaměříme a poradíme vám.

Jeden celek

Jídelna je málokdy řešena jako samostatná místnost. Bývá propojena buď s kuchyní, v moderních a prostornějších bytech pak odděluje kuchyni i obývací pokoj. V tomto směru je důležité, aby nábytek do jídelny stylově a barevně ladil s ostatním vybavením interiéru a navzájem se nerušil. U jídelních židlí i stolu vsaďte také na stejné tvary.

Návrat do minulosti

Pro rok 2018 vsázejí interiérový designéři na návrat k odzkoušeným věcem. Staré pojetí se objevuje v novém modernějším designu, které je jednodušší a čistší, co se linií týče. Retro je zkrátka stále v kurzu. To je patrné zejména u jídelních židlí a zatracovat bychom rozhodně neměli ani rohové lavice. Velkým plusem je jejich praktičnost, nezaberou mnoho místa a přitom se na ni usadí více osob. S měkkými sedáky nebo čalouněním jsou pohodlné, navíc je seženete i v krásné podobě.

Rohová lavice není přežitkem staré doby. I dnes můžete pořídit vkusné provedení.

Židle v retro tvaru v kombinaci s jednoduchých obdélníkovým stolem je řešením do každé domácnosti.

Trendové odstíny

Každý trend se nejvíce odráží ve využití barev, odstínů a struktur. Aktuálně se veze na vlně přírodních materiálů, jež preferuje čím dál více zákazníků. Z přírodních materiálů číší určité teplo, pocit útulnosti.

Struktura dřeva je vždy nadčasová. Přírodní materiál neubývá na kráse a je imitovým i materiály umělými.

Na druhou staru dominuje černo-bílá kombinace, která je vyvážena čistotou a jednoduchostí. Tento kontrast má zkrátka šmrnc. Zde máte prostor pro černé jídelní židle a bílý jídelní stůl, případně naopak.

Kombinace černo-bílé je atraktivní a do moderních domácností naprosto ideální volba.

Letos je jednou z nejvýraznějších barev také červená, ideálně v temnějším tónu. Měla by se objevovat na čalounění a rozbít její sytost lze využít s jiným odstínem.

Červená je dravá a žhavá. Interiér s touto barvou prokoukne a dodá mu originalitu.

Masiv versus umělé materiály

Do velkého prostoru se nebojte využít masiv. Masivní židle a stůl dodají interiéru dominanci, místnost bude působit útulně a celé rodině nabídnou dostatek místa při stolování.

V malém bytě se bude lépe vyjímat plast, kovové konstrukce či skleněná deska u stolu. Působí odlehčenějším dojem a malé místnosti je v takovém případě potřeba dodat vzdušnost.

V poslední době získává na oblibě i polyuretan, protože židle z něj vyrobené jsou lehké, pevné, pružné i odolné. Díky všem těmto vlastnostem se hodí skoro do každého prostředí.

Dnes opravdu není problém sehnat trendový, avšak praktický nábytek do jídelny, který poskytne všem členům vaší rodiny maximální pohodlí a podtrhne krásu vašeho bydlení.

Posted in Cestování a dovolená

Srpen 30th, 2017 redaktor: Romana Březovská

Stále více lidí vyráží na cesty do zahraničí na vlastní pěst. Sjednávají si ubytování, dopravu ale i cestovní pojištění. Mnohým se to však zdá příliš složité a riskantní, není tomu tak. V dnešní době si velmi snadno sjednáte cestovní pojištění i vy sami bez asistence kohokoliv dalšího. A ušetříte na tom!

Průkaz zdravotní pojišťovny do zahraničí nestačí

K častému omylu dochází ve chvíli, kdy lidé vycestují do zahraničí s kartičkou zdravotní pojišťovny v domnění, že jim v případě zranění nebo nemoci vystačí. Není tomu ovšem tak! Průkaz zdravotní pojišťovny slouží pouze k tomu, aby vám byla poskytnuta neodkladná lékařská péče i ve státech Evropské Unie, ale rozhodně nehradí výlohy (více na toto téma zde). Bez sjednaného cestovního pojištění od ERGO si tak můžete z dovolené kromě ostatních suvenýrů přivézt i vysoké dluhy. Ceny za ošetření v zahraničí jsou totiž velmi vysoké a financovat je z vlastních zdrojů je tak velmi nákladné.

Informujte se o dostupných limitech i uvedených podmínkách

Informace jsou vždy důležité a platí to i v případě cestovního pojištění. Každá pojistka má své pojistné limity, jejichž výše určuje částku, kterou za vás pojišťovna v případě vzniku škodné události uhradí. Z toho důvodu se vyplatí sjednat si pojistku s vyšším limitem. V mnoha ohledech se přitom vyplatí porozhlédnout se i po případných připojištěních, mezi kterými by nemělo chybět připojištění odpovědnosti, úrazu nebo zavazadel. Vždy si důkladně přečtěte podmínky podepisované smlouvy a věnujte pozornost zahrnutým pojistným událostem (například zda máte v rámci pojištění kryté i sportovní aktivity na dovolené).

Výhodněji přes internet

Skutečně levné cestovní pojištění si sjednáte prostřednictvím internetu. Online forma pojištění je oblíbená a především rychlá, protože lze sjednat i v den odjezdu s platným pojištěním ihned po zaplacení. Sjednáním online pojištění můžete ušetřit kromě času také peníze. Pokud si zvolíte některou ze skupinových variant, například rodinné pojištění do zahraničí nebo varianty dlouhodobé, mezi které patří i celoroční pojištění a opakované výhodné cestovní pojištění do zahraničí.

Posted in Cestování a dovolená

Květen 25th, 2016 redaktor: Romana Březovská

Když se řekne Jižní Morava, každý z nás si zajisté něco představí. Obyvatelům Prahy a středočeského kraje možná vytane na mysli známá píseň od přední české hudební skupiny Chinaski, ve které členové zpívají cosi o tom, jak každý pátek vyrážejí na Moravu za krásnými ženami, písněmi a skvělým vínem, jak milují Pálavu a její nekonečné vinohrady. Všichni, kdo holdují dobrému kvalitnímu vínu, si vzpomenou na tradiční ochutnávky při vinobraních a svatomartinských slavnostech. Read more of this article »

Posted in Cestování a dovolená

Únor 29th, 2016 redaktor: Romana Březovská

Zima už vám leze krkem a začínáte se těšit na letní dovolenou? S dostatečným předstihem vám přinášíme několik rad, které se týkají cestovního pojištění. Pokud se na ně spolehnete, koupíte výhodnou pojistku třeba pro celou vaši rodinu.

Ne jen s modrou!

Na začátku jedno varování. Mezi cestovateli koluje mýtus, že pro cesty po Evropě stačí mít u sebe modrou kartičku cestovního pojištění. Je to velká hloupost. Modrá kartička nefunguje stejně jako pojištění na cesty. Read more of this article »

Posted in Cestování a dovolená

Září 29th, 2015 redaktor: Romana Březovská

Praha je úchvatné město, které stojí za to poznat. Pokud nemáte žádné plány a naopak máte volných několik dní nebo třeba jen víkend, vydejte se chvíle volna užít do Prahy. Poradíme vám, jaká místa stojí za návštěvu, dáme několik tipů na nejlepší obchodní domy a podíváme se také na výhodné ubytování v Praze.

Historie, tajemno i netradiční podívaná

Když se řekne Praha, možná si i vy jako první vybavíte Staroměstské náměstí s Orlojem, Pražský hrad nebo Petřínskou rozhlednu. Read more of this article »

Posted in Cestování a dovolená

Duben 16th, 2015 redaktor: Romana Březovská

shutterstock_99631379Pro LARPové nadšence, notorické nesportovce a vůbec jiné živly tíhnoucí spíše k pohodovým vycházkám do přírody než k pokořování limitů lidského těla ve značkovém outdoor oblečku, nadchází právě teď ta správná doba vytáhnout paty z domu, respektive z koleje.

Teploty už začínají stoupat, a tak můžete vyrazit na výlet i v „pláťácích za stopade“ a nemusíte si obouvat nepromokavé, ale zároveň prodyšné boty za „tři tácy“, které navíc použijete jednou, dvakrát v životě. Read more of this article »

Posted in Cestování a dovolená