Ne vždy musí dědictví potěšit

Zanechal vám strýc cennou sbírku mincí nebo drahé starožitné obrazy, ale ještě před smrtí se stihl neuváženě zadlužit? Víte, že po zemřelém dědíte nejen jeho majetek, ale i všechny jeho dluhy? Umíte si se zadluženým dědictvím poradit? Pokud ne, poradíme vám…

Podle občanského zákoníku, který platí od 1. ledna 2014, dědicové dědí po zemřelém nejen jeho majetek, ale i veškeré jeho dluhy, a to v plné výši! Takže pokud vám hrozí dědictví zatížené dluhy, máte v podstatě dvě možnosti, jak k dědictví přistupovat: buď můžete celé dědictví přijmout (což ale znamená i včetně dluhů po zemřelém, protože ze zákona není možné ponechat si jen majetek a dluhy odmítnout), nebo naopak můžete celé dědictví odmítnout. Totéž platí i pro ostatní dědice, jako jsou např. děti, sourozenci zemřelého apod.

Jak se dluhům vyhnout

Dluhům v plné výši se může vyhnout díky tzv. výhradě soupisu majetku po zemřelém. Soupis vyhotoví notář nebo o něm uzavřou dědicové dohodu. Pak byste dluhy hradili jen do výše nabytého dědictví. Do soupisu je přitom nutné uvést veškerý hodnotnější majetek po zemřelém – včetně nábytku, obrazů, šperků a dalších osobních věcí vyšší hodnoty. Nesmíte přitom nic zatajit!

„Pokud byste tedy měli zdědit majetek v hodnotě 100 tisíc korun a dluh po zemřelém by dosahoval hodnoty 140 tisíc korun, uhradili byste dluhy po zemřelém jen do výše 100 tisíc korun a zbytek byste už platit nemuseli. Pokud byste ale do soupisu nějaké hodnotnější věci z pozůstalosti neuvedli a vědomě je zatajili a věřitelé by na to přišli, museli byste pak za zemřelého zaplatit dluhy v plné výši. Což by znamenalo, že byste chybějících 40 tisíc korun museli věřitelům doplatit ze svého,“ upozorňuje vedoucí právního oddělení společnosti Provident Financial Martin Šváb.

Předlužené dědictví odmítněte

Pokud je tedy dědictví výrazně předlužené, je lepší ho odmítnout. Odmítnutí dědictví stejně jako výhradu soupisu pozůstalosti musíte učinit nejpozději do jednoho měsíce od zahájení dědického řízení.

Pokud víte, že budete jedinými dědici příbuzného, který je hodně zadlužený, lze komplikacím předejít tím, že se takového dědictví zřeknete ještě za jeho života. Což vás ochrání před problémy s dluhy a věřiteli.

Dluhy po manželovi

Ale pozor, dluhům po zemřelém manželovi se nevyhnete! Za manželovy dluhy zodpovídáte vždy a v plné výši. Neochrání vás přitom ani předmanželská smlouva či oddělený majetek. „Pokud váš manžel hospodaří s rodinným rozpočtem nebo dokonce podniká, buďte obezřetné a dávejte si pozor, jestli vás nezadlužuje. Pokud váš manžel naseká vysoké dluhy a vy to zjistíte až po jeho smrti, bude už pozdě. Obecně totiž platí, že dluhy, které manželům vznikly za trvání manželství – až na pár výjimek – spadají do společného jmění manželů. Takže když se jeden z manželů zadluží, musejí dluhy splácet oba,“ varuje M. Šváb z Providentu. Smrtí jednoho z manželů zaniká společné jmění manželů. Polovina majetku pak bude patřit přeživšímu manželovi, o druhé polovině (spolu s výlučným majetkem zemřelého manžela) se povede dědické řízení. V něm – v případě, že neexistuje dědická smlouva nebo závěť – manžel vystupuje jako zákonný dědic. Protože manžel nepatří do skupiny tzv. nepominutelných dědiců, v případě že existuje závěť nebo dědická smlouva, kde je majetek po zemřelém odkázán jiné osobě, dědit nebude.

Zadlužení dědicové

Dlužit může i dědic, a tak zákon pamatuje i na ochranu samotných věřitelů zemřelého. Když má věřitel zemřelého obavu, že je dědic předlužený, může notáře při dědickém řízení požádat o tzv. odloučení pozůstalosti. Díky tomu bude pozůstalost spravována odděleně od majetku dědice. Jinak by dědicovi věřitelé uspokojovali své pohledávky z dědictví a na věřitele zemřelého by nic zůstat nemuselo. Pokud si tedy zemřelý těsně před smrtí vzal půjčku třeba od souseda a už ji nestihl splatit, může soused, který ví, že je syn zemřelého notorický dlužník, navrhnout odloučení pozůstalosti.

Zdroj: Provident Financial

Prosinec 17th, 2018 redaktor: