Kdy je vhodné začít učit děti angličtinu?

Řada rodičů si v dnešní době uvědomuje, jak je pro jejich děti důležité vzdělání. Mnozí se je snaží přihlásit na pokud možno nejlepší školy, aby se naučily co nejvíce do života a získané poznatky mohly posléze nejlépe zhodnotit. Často se začíná již výběrem samotné mateřské školy. Je pravdou, že pokud k tomu mají rodiče možnost, přihlásí své děti do školky, kde je vyučován cizí jazyk, obvykle angličtina. Znalost angličtiny je momentálně stále více vyžadována a lze předpokládat, že pro současné děti bude do budoucna nezbytné tento jazyk ovládat. I vy máte malé dítě a ptáte se, co je pro něj nyní nejlepší a kdy začít s výukou angličtiny?

Dva odlišné pohledy na výuku cizího jazyka

Nejprve začněme s výukou cizího jazyka obecně. Existují totiž dva pohledy na tuto věc ze strany psychologů, učitelů i rodičů. Jedna skupina si myslí, že čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím lépe. Z tohoto názoru si můžete vzít to, že s cizím jazykem je možné začít u dítěte již v době, kdy ještě zcela samo neovládá ani jazyk mateřský, ideálně tedy v předškolním věku. Druhá skupina však oponuje tím, že je to příliš brzy, že se tím dítě zatěžuje a prvotní snahou by mělo být naučit dítě mluvit hlavně rodným jazykem. První názor tedy tvrdí, že dítě je schopné cizí slovíčka vnímat v podstatě již od miminka. Angličtina pro nejmenší by tedy neměla znamenat nějaký problém v jejich přirozeném vývoji a již v útlém věku dokáží děti používat cizí slovíčka. No a druhá strana to vidí jinak a je přesvědčena o tom, že pro dítě je důležité se naučit dokonale rodný jazyk, včetně správné výslovnosti. Poté se může začít s výukou cizí řeči. Nicméně jen vy sami můžete odhadnout, nakolik je vaše dítě schopné, aby se mohlo s výukou angličtiny začít, aniž by byl omezen jeho psychický vývoj.

Je prokázáno, že největších úspěchů je dosahováno do 8 let!

Ačkoli jsme nyní zmínili dva různé pohledy, které se liší, je prokázáno, že největších jazykových úspěchů dítě dosáhne mezi 2. a 8 rokem života. Dítě se lépe cizí jazyk učí odposlechem, opakováním, napodobováním a cizí slovíčka různé zkouší a testuje, včetně správné výslovnosti, intonace apod. Vlastně ani nevnímá, že se něco učí a bere to jako hru. Více o tom, nakolik je dětský mozek připraven učit se cizí jazyk si můžete přečíst třeba v tomto zajímavém článku.

Výuka už v předškolním věku?

V současné době lze praxí využívat mnoho metod, jak děti obeznámit s cizím jazykem. Výhodu mají ti rodiče, kteří cizí řeč ovládají a mluví na své děti střídavě česky i cizím jazykem vlastně už od miminka. Řadíte se však mezi tu část rodičů, co cizí jazyk tolik neumí a byli byste rádi, kdyby se vaše děti naučily anglicky? Máte možnost své děti přihlásit do mateřské školy, kde je výuka realizována kupříkladu rodilými mluvčími. Angličtina pro MŠ je vyučována hravou a nenásilnou formou. Obrovská poptávka je po soukromých anglických školkách, kde je vytvářeno přirozené cizojazyčné prostředí. Zde je angličtina využívána při běžných činnostech a hrách. V tomto případě však musíte počítat s tím, že školné bude poměrně vysoké. I ve státních školkách jsou dnes děti seznamovány s angličtinou, není však prioritní. Rovněž angličtina pro děti v rámci jazykového kurzu může být dobrým způsobem, jak začít s výukou angličtiny. Dnešní nabídka kurzů je velice pestrá a široká, do nichž můžete své děti přihlásit od 3 let. Výuka je stejně tak zábavná, využívají se obrázky, písničky a různé hry. Mnohé jazykové školy nabízí možnost se přijít podívat na ukázkovou hodinu, která je zdarma. Na ní můžete pozorovat, zda je vaše dítě na angličtinu připravené, jak vnímá nové prostředí, zda má zájem apod. Výhodné je to, že si předem můžete udělat obrázek, nejen o tom, zda je pro vaše dítě ideální čas, aby se začalo učit anglicky, ale také o kvalitě výuky.

výuka hravou formu je účinná

Rady na závěr:

Jestliže zaznamenáte, že má vaše dítě nějaké problémy s jazykovým projevem, kupříkladu špatně vyslovuje, doposud se nerozmluvilo apod., netrvejte na výuce angličtiny za každou cenu a dejte svému dítěti čas. Některé děti totiž čas potřebují a později vše dožene. Zápis do jazykového kurzu, samotnou výuku jazyka, můžete případně i konzultovat s odborníkem – lékařem, psychologem atd.

Říjen 23rd, 2013 redaktor: