Kdy je vhodné začít s výukou jazyků u dětí?

Jako rodiče určitě chcete svým dětem zajistit kvalitní vzdělání. Na klasických školách se však dodnes žáci potýkají s mnohdy nepříliš dobrou výukou, což se týká hlavně cizích jazyků. Vyučují je nezkušení učitelé, kteří často ani sami cizí řeč příliš neovládají. Výsledkem pak je, že děti angličtinu či němčinu neumějí plynně ani po několika letech. K výuce cizích jazyků je proto lepší zvolit specializované jazykové škole. A na ně své děti můžete přihlásit už od raného věku.

Odborníci se neshodnou v tom, kdy je ideální doba začít se učit cizí řeč. V první řadě by se dítě mělo naučit rodný jazyk, o tom netřeba diskutovat. Moderní způsoby výuky však ukazují, že spolu s tím se mohou snadno a přirozeně naučit i další řeč.

Děti se mohou začít učit cizí řeč už v několika měsících věku

Příkladem budiž metoda Helen Doron, kterou využívá AQAP – Jazyková škola Plzeň. Je vhodná pro děti už od věku pouhých 3 měsíců. Dítě se tak vlastně učí kromě rodné řeči rovnou i cizí jazyk. A to stejným způsobem. Malé dítě si přirozeněji osvojuje slovíčka, naučí se rychle mluvit. V pozdějším věku mu pak angličtina přijde stejně normální jako čeština.

Učení hravou formou je nejlepším způsobem, jak se naučit cizí jazyk

Výuka angličtiny v Plzni na jazykové škole AQAP klade důraz právě na mluvené slovo. Je zbytečné malé děti hned učit gramatiku a psaní. To vše přijde na řadu až ve chvíli, kdy už se domluví.

Angličtina pro děti v Plzni probíhá v malých skupinkách. Děti si během učení hrají, baví se, necítí se jako ve škole, kde je na ně vyvíjený mnohdy zbytečně velký tlak, který ústí ve stres. Nemusejí plnit žádné domácí úkoly, učení je zkrátka baví. A tím pádem se učí rychleji a snadněji.

Kromě angličtiny nabízí AQAP také kurzy němčiny v Plzni, a to pro malé děti i dospělé. Cizí jazyk se dá ovládnout prakticky v jakémkoliv věku, záleží opravdu jen na metodě výuky. Bez biflování, stresu a v příjemném prostředí jde učení vždy lépe.

Prosinec 28th, 2015 redaktor: