E-learningový program výuky angličtiny u Cloverleaf ZDARMA

IMG_0794E-learningové kurzy jsou v současné době bezpochyby velkým trendem. Dříve byly chápány jako levné náhrady prezenčních jazykových kurzů, ale dnes jsou brány spíše jako online knihovna znalostí, kterou si můžete kdykoli otevřít, jakmile to bude třeba. Jedná se o výuku, která využívá elektronických prostředků, médií a internetu. Nejde jen o vystavení nějaké studijního textu, videa apod., ale organizovanou formu výuky prostřednictvím informačních technologií, s tím, že student postupuje podle určeného studijního plánu, ale sám si zvolí, kdy se danou lekci otevře.

E-learning je často kombinován s prezenčním studiem s tím, že nabízí určité doplňkové studijní materiály k tomu, co se zrovna probírá a zároveň třeba také umožňuje procvičit látku. Kurzy angličtiny jsou tedy obohaceny u tuto online formu výuky, která je díky přístupnosti a efektivnosti velmi oblíbená. Při tvorbě studijních materiálů se cílí na interaktivitu. Důraz je kladen na hravost i nápaditost, takže je kurz více zábavný a není jednotvárný.

Výhody e-learningových programů

Obrovskou výhodou e-learnigových programů je možnost, že studenti mají kdykoliv přístup ke studijním materiálům v podstatě odkudkoliv, kde je přístup k internetu. Tudíž není potřeba mít fyzicky tolik učebnic, knih, poznámek a vše shánět, protože takto je vše na jednom místě. Není rovněž vyloženě nutné zúčastnit se všech lekcí, v případě, že se nebudete moci z nějakých důvodů na lekci dostavit. Může se totiž stát, že třeba onemocníte nebo vám do toho vejde něco velmi důležitého. Podklady totiž máte online. Díky e-learningu si můžete procvičit gramatiku a slovní zásobu angličtiny kdykoliv, když máte chvilku čas a jste u počítače, čímž můžete dosáhnout lepších výsledků při snaze naučit se perfektně anglicky.

Angličtina online zdarma

Jazyková škola Ostrava – Cloverleaf Language School nabízí ke každému kurzu pro veřejnost e-learningový program výuky angličtiny zdarma. Každý student získá přístup, díky kterému bude moci začít studovat online. K dispozici je i plná verze e-learningu k vyzkoušení na 14 dní, takže si můžete již předem podívat, jak takový online kurz vypadá a vyzkoušet si to v podstatě nanečisto.

Studujte v Cloverleaf angličtinu tím nejinteraktivnějším způsobem, který dnešní doba moderních technologií umožňuje. Učení hravou formou je přeci mnohem více efektivnější a hlavně vás bude bavit.

Říjen 5th, 2014 redaktor: